Autor wpisu Karolina Szewczyk-Cieślik's picture

Karolina Szewczyk-Cieślik

Jakie rośliny muszą występować, aby łąkę zakwalifikować do dopłat w ramach pakietów botanicznych?

19 - 02 - 2016
Na łąkach występuje wiele rodzajów i gatunków roślin, ale które z nich mówią o tym, ze mamy do czynienia z siedliskiem objętym płatnościami w ramach PROW 2014-2020?

Półnaturalne Łąki Wilgotne

Półnaturalne łąki wilgotne są siedliskiem mającym zasięg ogólnopolski, występującym na terenach podmokłych, takich jak tarasy zalewowe rzek czy odwodnione torfowiska, ale najczęściej ich płaty zlokalizowane są w dolinach rzecznych. Powyższe siedlisko pełni ważną funkcję dla ptaków, którym służy jako miejsce rozrodu, żerowania czy odpoczynku.

W wariancie 4.4/5.4 tj. półnaturalne łąki wilgotne, najpopularniejszymi gatunkami roślin są:

 • ostrożeń błotny Cirsium palustre
 • ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum
 • knieć błotna Caltha palustris
 • firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi
 • niezapominajka błotna Myosotis scorpioides
 • turzyca pospolita Carex nigra
 • rdest wężownik Polygonum bistorta

Półnaturalne Łąki Świeże

Półnaturalne łąki świeże związane są również z rzekami. Najczęściej ich płaty zlokalizowane są na glebach madowych, stokach dolin rzecznych. Świadczą one o wysokiej wartości rolniczej gleb.

prow

Fot. Botanik Szczecin. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, gatunek kwalifikujący do pakietu półnaturalne łąki świeże.

W wariancie 4.5/5.5 tj. półnaturalne łąki świeże, najczęściej spotkamy:

 • jastrun właściwy Leucanthemum vulgare
 • groszek łąkowy Lathyrus pratensis
 • marchew zwyczajna Daucus carota
 • rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius
 • dzwonek rozpierzchły Campanula patula
 • szęlężniki Rhinanthus spp
 • szałwia łąkowa Salvia pratensis

Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

Łąki selernicowe występują w środkowym i dolnym biegu rzek na terenach okresowo zalewanych. Słonorośla związane są z obszarami powierzchniowych lub podziemnych wód słonych i słonawych. Charakteryzują się one występowaniem rzadkich gatunków roślin.

prow

Fot. Botanik Szczecin. Pięciornik rozłogowy gatunek kwalifikujący do pakietu zalewowe łąki selernicowe i słonorośla.

W wariancie 4.2/5.2 tj. zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, w łąkach selernicowych najbardziej rozpowszechnione są:

 • czosnek kątowaty Allium angulosum
 • selernica żyłkowana Kadenia dubia
 • groszek błotny Lathyrus palustris
 • przetacznik długolistny Veronica longifolia
 • przytulia północna Galium boreale
 • rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum

prow

Fot. Botanik Szczecin. Wilczomlecz błotny gatunek kwalifikujący do pakietu zalewowe łąki selernicowe i słonorośla.

Zazwyczaj samodzielne stwierdzenie obecności odpowiednich gatunków bez specjalistycznej wiedzy botanika jest niemożliwe, może ono skutkować błędną identyfikacją, a co za tym idzie, nie przyznaniu płatności w działaniu rolno-środowiskowo- klimatycznego.