Waloryzacja przyrodnicza flory i siedlisk

We wstępnej fazie planowania inwestycji, kiedy nie znana jest jeszcze konkretna lokalizacji inwestycji wykonuje się tak zwaną wstępną ocenę siedlisk przyrodniczych. Dzięki takiej ocenie inwestor dowiaduje się od botaników jakie siedliska znajdują się na trasie inwestycji czy są to siedliska chronione i czy planowana lokalizacja jest możliwa do realizacji.

Podczas rozpoznawania siedlisk bierze się pod uwagę wiele czynników takich jak usytuowanie terenu, podłoże czy umiejscowienie w obszarach chronionych. Eksperci siedlisko znawcy z zespołu botanik.szczecin.pl dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu są sprawnie oznaczyć i opisać badane siedliska przyrodnicze.

Prawidłowe wykonanie oznaczenia siedlisk przyrodniczych ich wartości i poprawnej diagnozie jest niezbędne do prawidłowo przeprowadzonego procesu inwestycyjnego.

Jak znane są już wstępne cechy i jakość siedliska, udało się ustalić ostateczną lokalizację inwestycji przeprowadzana jest waloryzacja botaniczna.

Waloryzacje flory i siedlisk stanowią element:

  • Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
  • Raportu oddziaływania na środowisko
  • Ekofizjografii
  • Oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

Bezpłatna wycena

 
1 Start 2 Complete