Monitoring poinwestycyjny zakresu siedlisk

Monitoring poinwestycyjny często pojawia się jako element decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Polega on na regularnych obserwacjach i pomiarach elementów środowiska, w tym między innymi stanu zachowania i jakości siedlisk przyrodniczych. Obserwacje te, prowadzone są w celu wykazania zmian lub ich braku w czasie.

Monitoring poinwestycyjny prowadzony jest, aby wykazać faktyczny wpływ wykonanej inwestycji na środowisko. Informacje te pozwolą w przyszłości opracować skuteczniejsze metody ochrony środowiska i narzędzia pozwalające zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu danego rodzaju przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze i gatunki chronione roślin i zwierząt.

Dlaczego należy prowadzić monitoring poinwestycyjny?

  • Pozwala on szybko reagować na negatywne zmiany w środowisku zaistniałe wskutek działania nowego obiektu np. przemysłowego
  • Wskazuje faktyczny wpływ danej inwestycji na środowisko i pozwala na porównanie go z prognozowanym na etapie raportu oddziaływania na środowisko
  • Pomaga w procesie tworzenia skuteczniejszych metod ochrony środowiska
  • Często jest on jednym z elementów obowiązujących inwestora w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bezpłatna wycena

 
1 Start 2 Complete