Inwentaryzacja szaty roślinnej

Inwentaryzacja szaty roślinnej jest niezbędna w procesie inwestycyjnym. Podczas planowania inwestycji i wyborze lokalizacji przeprowadzana jest inwentaryzacja botaniczna mająca na celu stwierdzenie lub wykluczenie występowania cennych przyrodniczo siedlisk oraz występowania rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin takich jak: kukułka, firletka poszarpana, pełnik, kozłek lekarski, rdest wężownik czy innych.

Doświadczony zespół botanik.szczecin.pl podczas przeprowadzania procesu inwentaryzacji botanicznej jest wstanie doradzić i tak dobrać lokalizację inwestycji, żeby odbyła się ona w zgodzie z przyrodą i w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Dobrze przygotowana dokumentacja botaniczna jest niezbędna w sprawnym uzyskaniu decyzji środowiskowej i terminowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Korzyści wynikające z inwentaryzacji szaty roślinnej:

  • Znajomość dokładnej lokalizacji drzew, krzewów i roślin chronionych w terenie badać
  • Znajomość podstawowych parametrów zinwentaryzowanych obiektów
  • Dobrze wykonana inwentaryzacja szaty roślinnej pozwala odpowiednio zaplanować roboty, tak aby zapobiec wystąpieniu szkody w środowisku
  • Inwentaryzacja zawiera działania minimalizujące negatywny wpływ prowadzonych robót, takie jak przykładowe techniki zabezpieczania drzew przed uszkodzeniem
  • Inwentaryzacje szaty roślinnej stanowią również bazę wyjściową do planowania przestrzennego, w tym doboru lokalizacji inwestycji w taki sposób, aby oddziaływanie na najcenniejsze obiekty flory było jak najmniejsze

Bezpłatna wycena

 
1 Start 2 Complete